Fotopříběhy a fotky Tiny BJDs dohromady – PhotoStories and photos of Tiny BJDs together


Little helpers with repainting of Ellowyne
Malé pomocnice ***

* *** *
„Do not worry, we’ll help you“
„Neboj, pomůžeme ti“


„I am ready“
„Jsem připravena“


„How much do you need of this color?“
„Kolik potřebuješ této barvy?“


„I need many colors“
„Potřebuji mnoho barev“


„Those are some big eyes“
„To jsou nějaké velké oči“

„It should be eyelashes? It looks like a beard“
„To mají být řasy? Vždyť to vypadá jako vousy“


„Oh my, she has a holey head!?!“
„Ona má dutou hlavu!?!“


Christmas gifts for little dolls 2016
Vánoční dárky pro malé panenky 🙂


Easter 2014
Velikonoce


Easter 2013
Velikonoce


Leffy and Effy with Christmas gifts and with our Christmas cookies
Leffy a Effy se svými vánočními dárky a s naším cukrovím


Easter
Velikonoce 2012


Christmas gifts for Leffy
Vánoční dárky pro LeffyComments are closed.