Foto příběhy – Photo stories with Leffy and Effy


* * * * * * * * * *
FOTOALBUM MALÉ LEFFY A EFFY
PHOTOALBUM LITTLE LEFFY AND EFFY
TINY BJD 6″

* * *


SUMMER PHOTOSTORY – crocheted swimsuit for Leffy and Effy
U BAZÉNU – LETNÍ FOTOPŘÍBĚH – háčkované plavky


„Hot Summer Days“
Horké letní dny


LEFFY IN THE WOODS ON MUSHROOMS
PICKING MUSHROOMS
– real small mushrooms and meal

LEFFY V LESE NA HOUBÁCH
HOUBAŘENÍ
– houby a jídlo – skutečné


Smažené hříbky a brambory
Fried mushrooms and potatoes


WINTER FUN – Sledging
– with Bella (bat) and Mouette (Wilde Imagination)

ZIMNÍ RADOVÁNKY – sáňkování
– s Bellou (netopýr) a Mouettem


**** CHRISTMAS TIME (Evangeline Ghastly and Leffy) ****
– Christmas Cookies and cake are real 🙂

*** VÁNOCE (Evangeline Ghastly and Leffy) ***
– cukroví i vánočka jsou skutečnéComments are closed.