• Tag Archives Fairyland
 • Fotopříběhy a fotky Tiny BJDs dohromady – PhotoStories and photos of Tiny BJDs together


  Little helpers with repainting of Ellowyne
  Malé pomocnice ***

  * *** *
  „Do not worry, we’ll help you“
  „Neboj, pomůžeme ti“


  „I am ready“
  „Jsem připravena“


  „How much do you need of this color?“
  „Kolik potřebuješ této barvy?“


  „I need many colors“
  „Potřebuji mnoho barev“


  „Those are some big eyes“
  „To jsou nějaké velké oči“

  „It should be eyelashes? It looks like a beard“
  „To mají být řasy? Vždyť to vypadá jako vousy“


  „Oh my, she has a holey head!?!“
  „Ona má dutou hlavu!?!“


  Christmas gifts for little dolls 2016
  Vánoční dárky pro malé panenky 🙂


  Easter 2014
  Velikonoce


  Easter 2013
  Velikonoce


  Leffy and Effy with Christmas gifts and with our Christmas cookies
  Leffy a Effy se svými vánočními dárky a s naším cukrovím


  Easter
  Velikonoce 2012


  Christmas gifts for Leffy
  Vánoční dárky pro Leffy • Fairyland


  FAIRYLAND BJDs

  Littlefee Chloe Basic
  – 25 cm (9.84″)
  – resin BJD
  – default Makeup, natural skin

  Arrived from the United Kingdom with wig and pretty dress
  Thank you Phillipa!

  Přicestovala z Velké Británie, dostala na cestu paruku a šaty

  *****

  BOX OPENING  Gift for Chloe. She did not know, which shoes she want to wear before, so she wear one from each pair, lol.
  ….Patsy came to welcome Chloe…

  Dárek pro Chloe. Nevěděla které boty si obout, tak si vzala od každé jednu 🙂
  Patsy přišla Chloe přivítat  Chloe with wig from Tonner Patsy
  Chloe s parukou od Tonner Patsy  FAIRYLAND BJD REALPUKI SOSO BASIC
  – BOX OPENING

  Chloe wanted to unwrap this package
  *
  „What could it be? Something for me? New friend?“
  „It came the journal?“

  ***
  Chloe chtěla rozbalit balíček
  *
  „Co by to mohlo být? Něco pro mě? nová kamarádka?“
  „To přišly noviny?“  „I can not reach there“
  ?
  ***
  „Nemohu se tam dostat“
  ?  „Look, postcard“

  „It’s in bubble wrap“
  „Another the wrapper and with pic“

  ***
  „Podívej, pohlednice“

  „Je to v bublinkové fólii“
  „Další obal a s obrázkem“  „I am pulling something“

  „I am already really tired. No!!! More box“

  ***
  „Něco tahám“

  „Jsem už opravdu unavená.“ Ne!!! Další krabička “  „What is it?“

  „Oh no, it have no face“
  „What should I do with it?“

  „Here are some shoes and ice skate“

  ***
  „Co je to?“

  „Ach ne, nemá to žádný obličej.“
  „Co s tím mám dělat?“

  „Tady jsou boty a brusle“  „And what is this?“

  „These are the faces! So sweet faces!“
  „Why two? I try one of them on the body“

  ***
  „A co je toto?“

  „To jsou obličeje!“ Tak sladké obličeje!“
  „Proč dva?“ Zkusím jeden z nich na tělo“  „Oooo, It is a little elf“

  „She is so sweet! I’ll call her – Lulu“

  ***
  „Je to malý skřítek.“

  „Je tak sladká!“ Budu jí říkat Lulu “  Realpuki Basic Soso with makeup + sleeping face + ice skate and shoes